Balti Kortrijk Spurs logo

Aangifte van een ongeval.

  • Het ongevallenformulier wordt ingevuld door het slachtoffer en door de vaststellende arts. Dit formulier kan je bekomen via de trainer, de ploegverantwoordelijke of op de website.
  • Het volledig ingevulde aangifteformulier (ondertekend door de speler) verstuur je naar het secretariaat (binnen de 5 dagen) die het naar Ethias opstuurt.
  • Alle verdere communicatie verloopt dan enkel nog tussen de betrokkene (die een dossiernummer krijgt) en Ethias. De club heeft verder geen verplichtingen meer betreffende het ongeval.
  • Neem van elk document dat je afgeeft best een fotokopie.
  • Tijdens de medische behandeling betaalt de betrokkene alle kosten.
  • Bij het einde van de behandeling moet een genezingsgetuigschrift ingevuld worden door de behandelende arts en alle onkostennota’s aan de ziekenkas worden voorgelegd. Na tussenkomst vult de ziekenkas het formulier “afrekening” in. Deze formulieren, volledig ingevuld en met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer moeten naar Ethias gestuurd worden.
  • Pas nadat het secretariaat in bezit is van het genezingsgetuigschrift mag de speler opnieuw trainen en spelen.
  • Mailen kan aan Ethias : info@ethias.be met vermelding van dossiernummer.